สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
Check e-Mail
CWT web
e-Form
Web Hosting
Singburi e-Office
สมัครรับสารสถิติ
งานสารบรรณ NSO
WebIntranet.Nso
ลิงค์ในจังหวัดสิงห์บุรี
TPD Info Online
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

?????


?


ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสิงห์บุรี

ประจำเดือน?ตุลาคม 2555

?

?

อ่านข่าวอื่นๆ
 ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 กิจกรรมล่าสุด
 วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต.
 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานฯ/เปิดตัว สปค.53/รับตรวจราชการ
 เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์
 กิจกรรม ธ.ค.51-มี.ค.52
 กิจกรรม ก.ย.- พ.ย.51
 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 รับการตรวจราชการ 23 มิ.ย.51
รับฟังความคิดเห็นของท่าน
โดยรวมดีอยู่แล้ว
48%
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
4%
ควรปรับปรุงการให้บริการ
3%
ควรปรับปรุงเว็บไซต์
43%
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

    
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 3  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
http://singburi.nso.go.th :  E - mail : singburi@nso.go.th
Tel 0-3650-7191 Fax 0-3650-7192
Singburi  Provincial  Statistical Office
Singburi City Hall,  Bldg. 1, Fl.3, A.Mueang, Singburi 16000
http://singburi.nso.go.th : E - mail : singburi@nso.go.th
Tel 0-3650-7191 Fax 0-3650-7192